utsädespotatis

Potatisutsäde

Klicka här för att se aktuell tillgång på utsäde

Här kan du läsa odlingsanvisningar för olika sorter

Hantera utsädet rätt

Gör så här fram till sättningen.

Första granskningen av utsädespartierna

Svenska potatiodlare ställer höga krav på sitt utsäde

DANESPO

DANESPO med säte i Danmark är ett av Nordeuropas ledande företag inom produktion, förädling och försäljning av kvalitetspotatis, både utsäde och matpotatis.

DANESPO exporterar utsädespotatis till 40 länder världen runt. Man förädlar fram nya sorter på förädlingsstationen Vandel och har samarbete med andra förädlare världen runt.

Utsäde direkt - utan mellanhänder

Tre ord leder oss rätt i vårt företagande:

Kunskap
Som lantmästare och odlare har jag lärt mig det mesta om odling och marknad den hårda vägen, dvs genom att göra alla misstagen själv. 
Detta har jag stor nytta av nu när jag letar nya sorter och hjälpmedel bland allt det nya som kommer fram, allt är ju inte guld som glimmar...
Vårt nära samarbete med leverantörerna gör också att vi ständigt lär oss mer.

Subscribe to RSS - utsädespotatis