Artico

Octavo F1

 Sandjordsmorot med jämnstora rötter.

Användning pack, lösvikt
Tidighet 120-130 dagar
Blast Kraftig upprättstående
Frosttålig som medger sen top-lift skörd
Rot

Cylindrisk-svagt konisk 16-18 cm
Väldigt slät och väl avrundad
Frosttålig med sen återväxt av rötter på våren 

Morotssorter Kristiansstad

Bilder från sortförsök och odlingar kring Kristiansstad

Subscribe to RSS - Artico