Vivi

Höst och vinterpotatis

Sorter med senare knölsättning och goda lagringsegenskaper.

Sortvisning i potatis

Gala och Vivi populäraste potatissorterna

Subscribe to RSS - Vivi