Octavo

Octavo F1

 Sandjordsmorot med jämnstora rötter.

Användning pack, lösvikt
Tidighet 120-130 dagar
Blast Kraftig upprättstående
Frosttålig som medger sen top-lift skörd
Rot

Cylindrisk-svagt konisk 16-18 cm
Väldigt slät och väl avrundad
Frosttålig med sen återväxt av rötter på våren 

5 krav på morotssorter i ekoodling

Snabb och jämn uppkomst
Mindre plantbortfall pga rotbrand som är en risk med obetat frö.
Lättare att flamma vid rätt tidpunkt om alla plantor kommer samtidigt.

Snabb planttillväxt
Mekanisk ogräsbekämpning ska kunna påbörjas tidigt för att hålla nere kostnaden för handrensning.

Kraftig täckande blast
Kraftig blast sparar in många timmars dyr handrensning, sortskillnaderna är stora, detta är Bolero´s styrka.

Halmtäckning - stora krav på sorten

Krav på sorter för halmtäckning

Frosttolerans
- ger större säkerhet innan fältet är täckt
- mindre arealer som behöver täckas
- lägre halmbehov för frostskydd
- är en kombination av hög ts, hög sockerhalt, djupt växtsätt samt stor blastvolym
- Eskimo bäst, tätt följd av Octavo och Volcano

Subscribe to RSS - Octavo