spec-vikt

Tid för spec-vikt och kokprover

Ut och gräv i fälten nu, följ knölstorleken och kokegenskaperna.
Lämpliga spec-vikter för våra sorter är följande:

Blastdödning, specifik vikt och stärkelsehalt

Här finns en lista på typiska spec-halter i olika sorter och för Finland en lista med stärkelsehalter

Subscribe to RSS - spec-vikt