knölmedelvikt

Räkna ut utsädesmängd och sättavstånd

Exempel på vanliga utsädesmängder hittar du här

För att kunna beräkna rätt utsädesmängd och sättavstånd måste du först ta reda på medelknölvikten.
Vid planering och beställning av utsäde kan du använda nedanstående exempel på knölkvikter.

Vägledande knölvikter 

Subscribe to RSS - knölmedelvikt