Tillgång på utsäde just nu

Listan är uppdaterad 20 feb 2019

Sorter som inte finns med på listan är slutsålda.

Sort Ursprung Storlek Tillgång Kommentar
Fakse  SE 30-40 el 40-50    
Inova SE 30-50    
Jutlandia DK 30-50    
Lucera NL 35-55    beställ nu
Sava DK 30-50 20 ton obetat
Salome DE 35-55    
Bintje DK 30-50    

SE-Sverige  DK-Danmark   DE-Tyskland  NL-Holland