Extremo F1

Sandjordsmorot med friskt bladverk, utmärkt rotkvalitet, och tåliga rötter

Användning packning, lösvikt, tråg, industri
Tidighet 120-125 dagar
Blast Kraftig frisk med starkt fäste
Rot Cylindrisk svagt konisk, 18-20 cm. Djupt orange färg och mycket slät. Står emot gråfärgning efter tvätt.
Resistens, motståndskraft Hög resistens mot Alternaria
Hög motståndskraft mot Cavity Spot och skorv
Viss frosttolerans både blast och rot
Tål tuff hantering utan att spricka och knäckas
Tips Hög utsädesmängd ger perfekta packmorötter
Låg utsädesmängd, under 1 milj frö/ha, ger stora fina industrirötter