Bolero F1

Odlingssäker och högavkastande. Snabb uppkomst och frisk täckande blast

Användning packning, lösvikt, tråg
Tidighet 110-120 dagar
Blast Kraftig täckande med starkt fäste
Rot Cylindrisk, 18-22 cm väl avrundad, fin färg, inga gröna nackar
Resistens, motståndskraft Hög resistens mot Alternaria och mjöldagg
Hög motståndskraft mot Cavity Spot och Cercospora carotae
Tips Flexibel såtid från tidig vår ända fram till juli
Så tidigt för hög höstskörd, eller sent för långlagring
Huvudsort i ekologisk odling i hela Europa