Potatisodling

Här till vänster får du hjälp att räkna på utsädesmängder och sättavstånd. Du hittar också olika artiklar om odlingsteknik i potatis.