Oleva

Välkänd, lättodlad och högavkastande stärkelsesort

Användning: Stärkelse
Tidighet: Medelsen
Blast: Täckande
Knölar:

Stora knölar

Köttfärg: Ljusgul
Koktyp: Mjölig koktyp CD
Torrsubstans: Medel
Groningsvila:  
Nematodresistens: Ro1, Ro3 och Ro4
Kräftresistens: Ras 1
Bladmögelresistens: God
Brunröteresistens: Mycket god
Skorvresistens: God
Rostresistens:  
Odling:

 

Tips:

 Lättodlad, ganska högt kvävebehov