Saturna

Huvudsort för chipsproduktionen. Bra lagring.

Användning: Chips
Tidighet: Medelsen
Blast: Täckande
Knölar:

Oregelbunden form

Köttfärg: Ljusgul
Koktyp: Mjölig koktyp BC
Torrsubstans: Medelhög till fritering
Groningsvila: Lång, bra lagring
Nematodresistens: Ro1
Kräftresistens: Ras 1
Bladmögelresistens: Medel
Brunröteresistens: God
Skorvresistens: God
Rostresistens: Mottaglig
Odling:  
Tips:

Medel till hög kvävemängd