Potatissorter för ekoodling

Sju olika sorter som används i
och kan rekommenderas för ekoodling.
Läs även artikeln potatissorter i ekologisk odling

Solist Tidig och lätt att avsätta
Gala Solisttyp med kraftigare blast och fler knölar
Ballerina Tidg kvalitetspotatis med lång lagring
Hanna Mjölig sort med hög skörd
Jutlandia Långlagringssort med hög brunröteresistens
Inova Används i dansk ekoodling
Sarpo Mira Sen sort med hög resistens mot bladmögel och brunröta