Senna

Djupt röd med gult kött och hög kokkvalitet.
Hög resistens mot skorv och silverskorv.

Användning: Lösvikt, packning, mos
Tidighet: Medeltidig
Blast: Kraftig täckande 
Knölar:

Ovala med djupt röd färg.

Köttfärg: Gul
Koktyp: Fastkokande koktyp AB
Torrsubstans: Medel
Groningsvila: Medel till lång
Nematodresistens: Ro1
Kräftresistens: Ras 1
Bladmögelresistens: God
Brunröteresistens: God
Skorvresistens: Mycket god
Rostresistens: Medel
Odling:

 

Tips:

Var säker på att skalet håller innan du skördar