King Edward

100-årig sort omtyckt i Sverige och England.

Användning: Kok, bak och mos
Tidighet: Sen
Blast:

Kraftig hög blast

Knölar:

Ovala knölar med gult och rött skal

Köttfärg: Vit
Koktyp: Mjölig koktyp BC
Torrsubstans: Hög
Groningsvila: Medellång
Nematodresistens: Mottaglig
Kräftresistens: Mottaglig
Bladmögelresistens: Mottaglig
Brunröteresistens: Mottaglig
Skorvresistens: Mottaglig
Rostresistens:

Mycket känslig

Odling:

Odla ej på rostkänslig jord, anpassa gödslingen och kupa ordentligt mot grönfärgning

Tips: Mycket känslig för virus, använd hög klass på utsädet