Bintje

Gammal välkänd sort från 1905(!) som numera mest används inom industrin.

Användning: Pommes frites, mos
Tidighet: Medelsen
Blast:

Måttlig blast

Knölar:

Ovala knölar

Köttfärg: Gul
Koktyp: Fastkokande - svagt mjölig koktyp B
Torrsubstans: Hög
Groningsvila: Medel
Nematodresistens: Mottaglig
Kräftresistens: Ras 1
Bladmögelresistens: Mycket känslig
Brunröteresistens: Mottaglig
Skorvresistens: Mycket känslig
Rostresistens:

Mycket god

Odling:

Odla ej på skorvkänslig jord

Tips: Kräver omsorgsfull behandling mot bladmögel

 

Tags: