Sava

Fastkokande gul sort som kan lagras fram till juni. 

Användning: Vintersort  för packning och skaleri
Tidighet: Sen
Blast:

Ganska låg blast

Knölar:

Ovala knölar

Köttfärg: Gul
Koktyp: Fastkokande koktyp A
Torrsubstans: Medel till hög
Groningsvila: Mycket lång
Nematodresistens: Mottaglig
Kräftresistens: Ras 1
Bladmögelresistens: God
Brunröteresistens: Mycket god
Skorvresistens: Mycket god
Rostresistens:

God

Odling:

Knölarna växer ytligt i kammen varför djup sättning och breda kupor rekommenderas för att undgå grönfärgning,

Tips: Ska sättas ganska tätt och har lågt till måttligt kvävebehov. Betning mot groddbränna rekommenderas

 

Tags:

BilagaStorlek
PDF icon odlingstips sava.pdf219.32 KB