Darling

Darling är en välsmakande delikatess och sallatspotatis med hög skalfinish och gul köttfärg. 
Darling står emot grönfärgning av knölarna betydligt längre än andra sorter. Den har lågt innehåll av Glycoalkaloider.

Darling sätter många knölar och kan odlas på de flesta jordtyper.

Korsning Danespo-sort av Andante x Annabelle 
Användning: Pack, delikatess och sallatsindustri
Tidighet: Medeltidig
Blast: Kraftig täckande med många stjälkar och ett kraftigt rotsystem
Knölar:

20-25 långovala knölar med hög skalfinish och knappt synliga lenticeller.

Köttfärg: Gul
Koktyp: Fastkokande koktyp AB
Torrsubstans: Medel
Groningsvila: Lång
Nematodresistens: Ro1 Ro4 Ro5
Kräftresistens: Ras 1, 2 o 6
Bladmögelresistens: Måttlig
Brunröteresistens: Måttlig
Skorvresistens: God
Rostresistens:

God 

Odling:

Kan odlas på både sand och tyngre jordar.

Den långa groningsvilan bör brytas genom uppvärmning av utsädet före sättning

Tips: Bevattning tidigt gynnar den rikliga knölsättningen liksom att skalfinishen blir bäst vid jämn vattentillgång under hela växtperioden.