Frosttåliga sorter

Frosttolerans
- räddar stora värden vid tidig frost
- minskar problemet med frostskador i nackarna
- ger större säkerhet innan fältet är täckt
- mindre arealer som behöver täckas
- lägre halmbehov för frostskydd
- är en kombination av hög ts, hög sockerhalt, djupt växtsätt samt stor blastvolym
Eskimo F1 och Octavo F1 klarar mest frost tätt följda av Volcano F1, Melodio F1 och Extremo F1