Höst och vinterpotatis

Sorter med senare knölsättning och goda lagringsegenskaper.

Ballerina Tidig sort som kan lagras hela säsongen
Fakse  Skaleriernas favorit
Folva Robust och odlingssäker sort
Hanna Mjölig sort med hög skörd
Inova Bra lagring och hög skalfinish
Jutlandia  Långlagringssort med hög brunröteresistens
Lucera Extremt många knölar med hög skalfinish
Lunarossa Rödskalig för pack, mos och industri
Piccolo Star Stort antal knölar med snyggt skal
Sava  Kan lagras hela säsongen med utmärkt kok
Bintje  För industrin
King Edward Ställer stora krav på utsäde, mark och odlare för att lyckas