Beställ ditt utsäde nu

Svenskt utsäde finns av Folva, Inova och Fakse.

Gala kommer från Tyskland och Lucera från Holland.

Obetat utsäde till Eko finns av ovanstående sorter och Sava.

Klicka här för att se aktuell tillgång på utsäde