Dags att beställa utsäde 2023

Lucera

Ett friskt utsäde är grunden för en lyckad odling.
Följande sorter och storlekar finns:

Ballerina 30-50
Bintje 30-50
Fakse 30-50
Folva 30-50
Gala 30-45, 45-55, 35-55
Inova 30-50
Lucera 30-50
Maya 35-55
Sava 30-50
Solist 30-45, 45-55, 35-55
Tinca 30-50

Ekologiskt utsäde (endast i 1250kg storsäck):
Ballerina 30-50
Gala 35-55
Sava 30-50
Solist 35-55
Tinca 35-55

Läs mer om alla våra sorter här