Tillgång på utsäde just nu

Listan är uppdaterad 16 april 2020, saknar du något så hör av dig.

Sort Ursprung Storlek Obetat Tillgång
Asparges  DK 25-45    
Ballerina SE/DK 30-50  finns 10 ton svensk  
Bintje DK 30-50    
Darling DK 30-50    
Fakse DK 30-50     
Folva DK 30-50    
Gala SE  30-45  finns 5 ton  
Hanna DK 30-50    
Inova SE  30-50 finns15 ton  
Jutlandia DK 30-50    
King SE 30-40      
Lucera SE  30-50 finns 5 ton  
Maya DK 35-55    
Solist SE 45-55  finns 10 ton  

 

 

 

 

 

SE-Sverige  DK-Danmark   DE-Tyskland  NL-Holland