Tillgång på utsäde just nu

Listan är uppdaterad 26 mars 2020, saknar du något så hör av dig.

Sort Ursprung Storlek Obetat Tillgång
Asparges  DK 25-45    
Ballerina DK 30-50    
Bintje DK 30-50    
Darling DK 30-50    
Fakse DK 30-50     
Folva DK 30-50    
Gala SE  30-45  finns 10 ton  
Hanna DK 30-50    
Inova SE  30-50 finns  
Jutlandia DK 30-50    
King SE 30-40      
Lucera SE  30-50 finns 10 ton  
Maya DK 35-55    
Solist DK 35-55    begränsad

 

 

 

 

 

SE-Sverige  DK-Danmark   DE-Tyskland  NL-Holland