Salome

Tidig fastkokande mat- och sallatspotatis. 
Omtyckt av packerier och skalerier tidigt på säsongen.
Hög ts-halt tidigt ger en smaklig potatis. 

Användning: Pack och lösvikt, delikatess, skaleri
Tidighet: Tidig
Blast: Snabbväxande kraftig täckande
Knölar:

Ovala

Köttfärg: Gul
Koktyp: Fastkokande koktyp AB
Torrsubstans: Medel - hög
Groningsvila: Mycket lång, bra lagring
Nematodresistens: Ro1 och Ro4
Kräftresistens:  
Bladmögelresistens: Måttlig, alla tidiga sorter är känsliga
Brunröteresistens: Mycket god
Skorvresistens: God
Rostresistens: God-mycket god
Odling:

Går bra även på sandjord vid bevattning.
Behöver mer N än Solist.
Ska behandlas omsorgsfullt mot bladmögel.

OBS Mycket känslig för Sencor 

Tips:

Salome har en exceptionellt lång groningsvila
och den måste väckas ordentligt. 
Förgroning och vävtäckning är det säkraste sättet
och Salome svarar bra genom att då ge en tidig 
och hög skörd. 

Taggar: