Utsäde just nu

Tinca

Svenskt utsäde:
FOLVA 30-50  5-6 ton
TINCA 30-50   3-4 ton 
SOLIST 30-35  3 ton
LUCERA 30-50 1 ton
 

 

Från Danmark:
GALA  35-55  konv och något ton eko
INOVA  30-50 konv och något ton eko
SOLIST 30-35  3-4 ton