Full fart på utsädesförsäljningen

Försäljningen av utsäde har rivstartat nu efter alla helgerna.
Det är tydligt att det kommer att odlas potatis även 2015.
Många har insett att det krävs ett friskt och ungt utsäde för att kunna producera matpotatis av rätt kvalitet.
Skalmissfärgning och Rizoctonia är bara två exempel på skadegörare som påverkas av utsädets ålder och kvalitet.

Svenskt utsäde av Solist är nu slut, och även Gala, Ballerina och Inova går snabbt åt. När det svenska är slut så finns fortfarande utsäde från Danmark och Tyskland.

Beställ ditt utsäde nu för säker leverans till våren.