Lagring av potatis i ett föränderligt klimat

Läs här en utmärkt skrift om lagring av potatis
utgiven av SLU, Tillväxt Trädgård. 
Högaktuell läsning i dessa milda dagar.