Groddbränna, Rizoctonia solani

Groddbränna angriper groddar, rötter, stoloner och knölar, angreppen ger svag och ojämn uppkomst och dålig knölsättning. 
Ojämn storleksfördelning, många missformade, överstora och gröna knölar har ofta sin förklaring i angrepp av groddbränna. Ibland drabbas knölarna av sk Dry Core som ser ut som larvskador.

Svampen övervintrar både i jorden på organiskt material och på utsädet som lackskorv. 
Betning av utsädet har effekt på knölsmittan medan marksmittan måste angripas på annat sätt. 

Så här minskar du risken för angrepp:
Minst tre potatisfria år före potatisgrödan håller nere jordsmittan. 
Använd utsäde som är fritt från lackskorv.
Klövergräsvall är dålig förfrukt medan havre och råg är bra.
Undvik användning av halmrik stallgödsel.
Sätt inte potatis i våt kall jord. 
Betning är en bra försäkring särskilt på sorter med långsam uppkomst.
Utsäde med för långa groddar som bryts vid sättning ökar risken.