Tilläggsgödsling av Gala?

Inför sista gödslingen får jag många frågor om gödsling av Gala.
Gala är koktyp AB, så vill du ha den helt fastkokande ska den ha ganska mycket N.
Riktvärde kan vara att gödsla den som King E, i södra Sverige runt 130 kg N.