Solist slutsåld

Tidigast av de återstående sorterna är Hamlet som dessutom har den kortaste tiden för förgroning.
Länk till sortbeskrivning: http://www.danespo.com/Default.aspx?ID=1248&ProductID=PROD10

Ballerina går att få tidigt färdig speciellt om den förgros eller väcks.

Gala är en systersort till Solist och ganska lik den i utseende och kvalitet. Gala finns också som utsäde för ekoodling.

Folva kan också ge hög skörd tidigt.

Se den kompletta listan på sorter och tillgång här