Demoodling i Vännäs Umeå

Demoodlingen hos Anders Nilsson i Selet lockade ett 40-tal intresserade varav några hade kört 30 mil för att komma dit. Dagen till ära öppnade himlen sig och det kom närmare 50 mm regn. Anders hade tillsammans med Ingemar Nilsson från Hushållningssällskapet varit förutseende och skördat prover av de 15 sorter som var med i demon.

DANESPO visade Gala, Ballerina och Vivi, nya sorter som visade mycket bra resultat här.

Gala är en tidig sort som sätter många knölar. Gala hade flest knölar och högst totalskörd av alla 15 sorter. Folk var också imponerade av den jämna knölstorleken.

Ballerina är också en tidig sort med lång groningsvila och därmed långtidslagring. Ballerina var en av de sorter med högst totalskörd samt högst medelknölvikt.

Vivi hade också hög knölvikt men satte något färre knölar än normalt här.