Sortvisning i Finland

I området runt Jeppo finns 1000 ha potatisodling på samma breddgrad som Umeå.

Huvuddelen odlas åt Jeppo Potatis AB, en industri som gör olika "Kokt och klar" potatisprodukter, se mer på www.jepo.fi

Årets väderlek har satt sorterna på prov med sen sättning i början på juni och vått och kallt under sommaren. DANESPO´s sorter har har utvecklats väldigt väl, se bilderna nedan. Fakse är den sort som används i Sverige till liknande produktion och i försöket här i Finland ser den också ut att trivas riktigt bra och ge hög skörd på sandjordarna här.

Sommarens finaste dag lockade många besökare till sortvisning, utställning och lunch i det fria.