Potatisbladmögel och bladlöss

Växtskyddsbrev nr 21 och 22 från Alnarp om bladmögel och bladlöss i potatis http://www.jordbruksverket.se/4.5aec661121e26138528000870.html