Första granskningen av utsädespartierna

Svenska kunder ställer höga krav på sitt utsäde och därför bjöd Danespo in undertecknad för att vara med och välja ut de partier som lämpar sig bäst för oss.

Produktionscheferna Kim Madsen och Jakob Gaarde Uth har haft bråda dagar med att ta ut råvaruprover från sina 100 utsädesodlare i Danmark.

Proven tvättas och man synar noggrant yttre och inre kvalitet. Alla skador registreras såsom mekskador, skorv, rötor, rost, missformat mm. Resultatet avgör om partiet är lämpat för utsäde och isåfall till vilka länder. Partier som inte godkänns går istället till Danespo´s egna packerier som matpotatis.