Hanna

Mjölig sort med snygga knölar. Robust och odlingssäker under de mest skiftande förhållandena. Kan även odlas ekologiskt.

Användning: Lösvikt och packning, bak och mos
Tidighet: Medeltidig
Blast: Hög och kraftig, snabb utveckling
Knölar:

Stora till medelstora knölar med grunda ögon och hög skalfinish.  Tidig knölsättning

Köttfärg: Ljusgul
Koktyp: Mjölig koktyp B
Torrsubstans: Medel
Groningsvila: Medel till lång
Nematodresistens: Ro1 och Ro4
Kräftresistens: Ras 1
Bladmögelresistens: Mycket god
Brunröteresistens: God
Skorvresistens: Mycket god
Rostresistens:

Måttlig? bör inte sättas på rostkänsliga jordar

Odling:

Hanna går bäst på lite bättre jordar och ska bevattnas

Tips: Bör sättas tätt för att inte få för stora knölar. Följ knölstorleken, de växer fort på slutet.

 

PDF uppladdning: