Sortval i potatis för ekologisk odling

Sju viktiga egenskaper för potatissorter i ekoodling

Motståndskraft mot brunröta
Med brunröteresistens i sorten har du ett grundskydd för att uppnå god odlingssäkerhet. 
Sorter som har grön blast länge men saknar brunröteresistens är förrädiska eftersom knölarna utsätts för bladmögelsporer under lång tid. 
Risken är då stor att drabbas av brunröta.

Motståndskraft mot bladmögel
Ju senare sort, desto viktigare med bladmögelresistens. 
Enligt ovan ska den alltid vara kombinerad med brunröteresistens.
Känsliga sorter har åtminstone fördelen att de vissnar ner snabbt och stoppar spridningen.

Tidighet
Tidiga sorter kan vara odlingsvärda trots svag resistens mot bladmögel och brunröta, eftersom de oftast hinner få rätt storlek innan bladmöglet kommer.

Kraftig blast
Bra för att hålla nere ogräsen under växtperioden. Ju mindre ogräs då, ju mindre problem vid skörd.

Hög torrsubstans
Viktigt för att undvika blötkokning. Sorter med låg ts-halt blir blötkokande särskilt om tillväxten avbryts i förtid.

Tolerans för obalanser i växtnäring
Stallgödsel, gröngödsling, mulljordar kan ge höga kvävenivåer och dålig kokkvalitet hos vissa sorter.
I andra fall behövs en sort som kan ge hög skörd trots låg näringstillförsel.

Lagringsduglighet
Beroende på när potatisen ska säljas.

Hur klarar sorterna dessa krav?
Jämförelse av sju sorter lämpade för ekoodling.

  Solist Gala Ballerina Hanna Jutlandia Sava Sarpo Mira
Tidighet Mkt tidig Tidig Tidig Medel Sen Sen Sen
Koktyp Fast AB

Fast AB

Fast A Mjölig BC Fast A Fast A Mjölig BC
Torrsubstans Låg-medel Medel Medel Medel Medel-hög Medel-hög Medel
Lagring Bra Bra Mkt bra Mkt bra Mkt bra Mkt bra Bra
N-behov Lågt Medel Medel Medel Högt Medel Lågt
Blast Låg gles Kraftig Låg gles Kraftig Kraftig Medel Mkt kraftig

 
Motståndskraft mot skadegörare

  Solist Gala Ballerina Hanna Jutlandia Sava Sarpo Mira
Brunröta God God Mkt god God Mkt god Mkt god Mkt god
Bladmögel Måttlig Måttlig Måttlig Mkt god Mkt god God Mkt god
Skorv God God Mkt god Mkt god God Mkt god Svag
Rost God Mkt god God Svag God God Svag
Nematoder Ro1, Ro4 Ro1, Ro4 Mottaglig Ro1, Ro4 Ro1, Ro3, Ro4 Mottaglig Mottaglig