Halmtäckning - stora krav på sorten

Krav på sorter för halmtäckning

Frosttolerans
- ger större säkerhet innan fältet är täckt
- mindre arealer som behöver täckas
- lägre halmbehov för frostskydd
- är en kombination av hög ts, hög sockerhalt, djupt växtsätt samt stor blastvolym
- Eskimo bäst, tätt följd av Octavo och Volcano

Stark rot      
- Kallt och vått vid skörden ger en tuff hantering som de ska klara utan att knäckas eller spricka
- Eskimo, Octavo och Volcano är alla mycket starka                  

Cavity Spot   
- resistensen är viktig för att klara så lång tid i marken
- Volcano är bäst 

Rotbildning   
- sorter som börjar gro tidigt på våren är olämpliga
- Octavo står emot längst

Morotsfluga  
- kan bli ett ökande problem, Volcano kan ha viss resistens