5 krav på morotssorter i ekoodling

Snabb och jämn uppkomst
Mindre plantbortfall pga rotbrand som är en risk med obetat frö.
Lättare att flamma vid rätt tidpunkt om alla plantor kommer samtidigt.

Snabb planttillväxt
Mekanisk ogräsbekämpning ska kunna påbörjas tidigt för att hålla nere kostnaden för handrensning.

Kraftig täckande blast
Kraftig blast sparar in många timmars dyr handrensning, sortskillnaderna är stora, detta är Bolero´s styrka.

Efter avslutad ogräsbekämpning ska blasten stänga ute ljuset och hindra nygroning av ogräs.

Blasten måste också vara stark och seg vid skörden för att undgå spill


Sjukdomsresistens
Alternaria kan förstöra blasten snabbt, vilket försvårar skördearbetet och ger en lägre skörd 
Cavity Spot är en svamp i jorden som kan angripa rötterna och ge stor frånsortering
Vid sen skörd är risken högre för angrepp av morotsflugans larver

Hög skörd
Höga kostnader i ekoodling måste kunna slås ut på många kg per ha
 

 Våra bästa sorter för ekologisk odling

Bolero F1
Huvudsort i ekologisk odling 
Flexibel såtid, från tidig vår fram till juli
Snabb uppkomst under skiftande förhållanden
Kraftig blast och resistens mot Alternaria och Cavity Spot 
Högavkastande

Octavo F1
Nyare sort som är hård och tålig
Stor andel brukbara rötter ger god ekonomi
Lämplig både för kyllager och hallmtäckning

Extremo F1
Kraftig blast med hög resistens mot Alternaria
Släta välfärgade rötter med resistens mot Cavity Spot
Tål hantering utan att spricka eller knäckas