DANESPO

DANESPO med säte i Danmark är ett av Nordeuropas ledande företag inom produktion, förädling och försäljning av kvalitetspotatis, både utsäde och matpotatis.

DANESPO exporterar utsädespotatis till 40 länder världen runt.       2018 har man uppfört en helt ny förädlingsstation och huvudkontor utanför Give på Jylland.

DANESPO´s webbplats: www.danespo.com